Båsmo barneskole- Byggherreombud     Oppdragsgiver

Navn: Rana kommune
Org.nr: 872 418 032
Adresse: Postboks 173
Kontaktperson: Wanida K. Phorat
Telefonnr: +47 95254066
E-post: wanida.phorat@rana.kommune.no

  Kunngiøringsdetaljer

Skjematype: F02
Prosedyre: Open
Status: Publisert
Publiseringsdato: 18.05.2020
Spørsmålsfrist: 11.06.2020 12:00:00
Innleveringfrist: 18.06.2020 12:00:00

  Kort om konkurranse

Kort beskrivelse

Denne konkurransen gjelder anskaffelse av byggherreombud (BHO) til totalentreprise for bygging av nye Båsmo barneskole. Byggherreombud skal dekke funksjonene byggherreombud og SHA koordinator/ KU.

Detaljert beskrivelse

Båsmo barneskole- Byggherreombud

Hoved CPV kode

71000000 - Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester

CPV koder


  TilbudsdokumenterInnleveringfristen har passert. Det er ikke mulig å melde interresse for å delta på konkurransen lengre
E-post Kontakt oss | Aksess Innkjøp AS  ©  2008-2020