Bedriftsportal for leverandører til offentlig virksomhet åpner for egenadministrasjon.


Aksess Innkjøp AS tilbyr de som ønsker å være leverandører til offentlig virksomheter å registrere seg i vår leverandørportal. I leverandørportalen vil en kunne registrere og oppdatere leverandørinformasjon som blant annet organisasjonsnummer, firmanavn, lokalisering, fagansvarlige og epostadresser der en ønsker henvendelser fra offentlige oppdragsgivere på forespørsler under terskelverdi skal sendes til. Leverandøren kan også selv registrere hvilke kategorier/kjøpsområder en ønsker forespørsler om, slik at oppdragsgiver lettere kan finne hvilke områder dere kan tilby. Med registering i bedriftsportalen vil leverandøren sikre seg tilgang til forespørsler som offentlige kunder som bruker våre løsninger gjennomfører som har en kostnadsramme inntil 1,3 mill. kroner ekskl. mva (under terskelverdi). Løsningen vil fra høsten-2018 også kunne brukes som gratis innleveringsløsning for konkurranser som publiseres på DOFFIN.

Det er kostnadsfritt å registrere seg og å være registrert som leverandør i portalen. Det er også gratis å levere digitale tilbud via portalen. Løsningen ivaretar således også fullt ut kravet i departementets fortolkning av anskaffelsesforskriftens §§ 14-3 og 22-2 om gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget publiseres enten på DOFFIN eller sendes på epost som er oppgitt hva gjelder konkurranser under terskelverdi. Fri tilgang til digital innlevering sikrer også at dere får tilsendt rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget via leverandørportalen.

Leverandørportalen har vært i drift i flere år, og har kostet kr. 500,- pr. år inntil 31.12.2017 for de som har registrert seg selv i portalen i denne perioden. Fra 01.01.2018 er portalen endret til å tilby ulike abonnement, der basisabonnementet er en gratis innleveringsløsning for tilbud til offentlige oppdragsgivere som sender forespørsler under terskelverdi eller lyser ut konkurranser på DOFFIN. På slike konkurranser er det oppdragsgiver som betaler for utlysningen. Alle som registrerer seg første gang, vil bli knyttet til det abonnementet som er gratis.

I tillegg vil leverandørportalen i løpet av 3. kvartal 2018 tilby leverandørene kommersielle abonnementer som opplæring/kurs, anbudsarbeid (historikk og gjenbruk av egen informasjon), kontrakts- og katalogarbeid (lage kataloger og oppdatere kataloger, gi ordresvar i EHF-format der en har vunnet konkurranser) og et eget abonnement for EHF-faktura. Å kunne sende og motta ordrer og elektronisk faktura på EHF-formatet blir i større og større grad krav fra offentlig sektor til leverandører som i fremtiden ønsker å tilby varer og tjenester til det offentlige, og vi vil legge til rette for at også små og mellomstore leverandører skal kunne tilby dette. Ingen av de som ligger i leverandørdatabasen eller som registrerer seg første gang vil bli fakturert med mindre de selv har registrert seg som brukere av de betalbare abonnementene i løpet av 2018. Det kommer en egen hjemmeside der en kan gjøre dette i løpet av 3. kvartal 2018.

Spørsmål – send mail til kundeservice@aksessinnkjop.no.

E-post Kontakt oss | Aksess Innkjøp AS  ©  2008-2020