Utvidete tjenester/abonnement i leverandørportalen


I leverandørportalen vår er det i dag ca. over aktive 1000 brukere som fortrinnsvis bruker portalen som innleveringsløsning på forespørsler under terskelverdi fra offentlige anbydere, på minikonkurranser der en har en lovlig parallellavtale med en eller flere offentlige anbydere, eller som på anbud spm publiseres på DOFFIN/TED via vårt kontraktsadminstrasjonsverktøy.

Det er kostnadsfritt å registrere seg og å være registrert som leverandør i portalen. Det er også gratis å levere digitale tilbud via portalen. Løsningen ivaretar således også fullt ut kravet i departementets fortolkning av anskaffelsesforskriftens §§ 14-3 og 22-2 om gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget publiseres enten på DOFFIN eller sendes på epost som er oppgitt hva gjelder konkurranser under terskelverdi. Fri tilgang til digital innlevering sikrer også at dere får tilsendt rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget via leverandørportalen.

Leverandørportalen har vært i drift siden 2014. På konkurranser er det oppdragsgiver som betaler for utlysningen og løsningen. Alle som registrerer seg første gang, vil bli knyttet til det abonnementet som er gratis. Leverandørene kan også kostnadsfritt selv registrere flere brukere hos seg selv knyttet opp mot kategori eller CPV-koder. Som en del av innleveringsløsningen har en også oversikt over alle konkurranser en har eller har deltatt i. Den gir også mulighet til å kopiere, flette tidligere innsendte ESPD-skjema for bruk i nye konkurranser.

Fra 2020 vil vi i tillegg tilby leverandørene kommersielle abonnementer som kategori- og varslingstjenester, ordresvar og katalogtjenester der din leverandør har vunnet anbud og der det leveres katalog som en del av avtalen og E-læring knyttet til arbeidet med å levere anbud/tilbud. Leverandørene må selv aktivt gå inn og bestille slike abonnement via portalen. Senere vil vi utvide tilbudet til også kontrakts- og katalogarbeid der vi bistår både til å lage kataloger, oppdatere kataloger og kunne levere EHF-kataloger via aksesspunkt også til offentlige oppdragsgivere som ikke bruker vårt innkkjøpsportal. Å kunne sende og motta ordrer og elektronisk faktura på EHF-formatet blir i større og større grad krav fra offentlig sektor til leverandører som i fremtiden ønsker å tilby varer og tjenester til det offentlige, og vi vil legge til rette for at også små og mellomstore leverandører skal kunne tilby dette.

Spørsmål – send mail til kundeservice@aksessinnkjop.no.

E-post Kontakt oss | Aksess Innkjøp AS  ©  2008-2023